32 doanh nghiệp chốt trả cổ tức từ ngày 5 đến 8/9

Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 32 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 5 đến 8/9.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày 25/12, CTCP Cao-su Phước Hòa (HOSE: PHR) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.950 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/9.

* CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (UPCoM: PDV) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1000:385, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 385 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/9.

* Ngày 26/9, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/9.

* Ngày 29/9, CTCP Xi-măng Quán Triều VVMI (UPCoM: CQT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 20/9, CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 274 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 2/10, CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) trả cổ tức bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 25/9, CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (HNX: CTT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 29/9, CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.990 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 9/10, CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 22/9, CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 20/9, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UPCoM: VGV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 375 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 27/9, CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (UPCoM: TVA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 9/10, CTCP Điện Nước An Giang (UPCoM: DNA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 5/10, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.450 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* CTCP Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:2 (người sở hữu 100 CP được nhận 2 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:45 (người sở hữu 100 CP được nhận 45 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:55 (người sở hữu 100 CP được nhận 55 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 20/9, CTCP Cấp nước Sơn La (UPCoM: NSL) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/9.

* Ngày 25/9, CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (UPCoM: DUS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

* Ngày 12/10, CTCP Xi-măng VICEM Bút Sơn (HNX: BTS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

* Ngày 9/10, CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

* Ngày 25/9, CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/9.

* Ngày 20/10, CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* Ngày 20/10, CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 (người sở hữu 100 CP được nhận 17 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* Ngày 25/9, CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (UPCoM: GER) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.089,6 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* Ngày 20/11, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* Ngày 20/9, CTCP In Số 4 (UPCoM: IN4) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* Ngày 20/9, CTCP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* CTCP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* Ngày 21/9, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

* Ngày 27/9, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/9.

Đức Anh

Cùng chuyên mục