Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu và khác thác IUU

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu và khác thác IUU

Xác định, những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và khai thác thủy sản trái phép thường (IUU)có diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chủ động tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động đấu tran