Cổ phiếu ROS của FLC bị HoSE đình chỉ giao dịch

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) phát đi thông báo về việc đình chỉ giao dịch với cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) với lý do chậm công bố Báo cáo tài chính quý II/2022 theo quy định.

Theo quy định, tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc đơn vị kiểm toán cấp trên có đơn vị kiểm toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính trong thời hạn 30 ngày.

Tuy nhiên, đến thời hạn nộp báo cáo, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính quý II/2022 của Công ty FLC Faros.

Vì vậy, HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định điểm c Khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra cổ phiếu ROS cũng đang ở trong diện hạn chế giao dịch theo quyết định 344/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022.

Bài liên quan

Cùng chuyên mục