Dịp lễ 30/4 và 01/5, người lao động được nghỉ 05 ngày liên tiếp

Người lao động chính thức được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 01/5 và dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ một ngày 30/04 và một ngày 01/05; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ một ngày (10/03 âm lịch). Tuy nhiên, năm 2023, số ngày nghỉ sẽ được tăng lên thành 05 ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ hằng tuần sát nhau.

Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày 29/04 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30/04 và 01/05. Do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào thứ bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo - tức ngày 02/05. Trong khi đó, ngày 30/04 trùng với ngày Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày 03/05.

Lịch nghỉ 05 ngày liên tục nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với đơn vị nghỉ hằng tuần vào thứ bảy, Chủ nhật, người lao động được nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 trong 05 ngày liên tục, từ ngày 29/04 đến hết 03/05. Trong đó, ngày 02 và 03/05 là ngày nghỉ bù do ngày Giỗ Tổ và ngày 30/04 rơi vào ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với đơn vị nghỉ hằng tuần vào Chủ nhật, người lao động được nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 trong 04 ngày liên tục, từ ngày 29/04 đến hết 02/05. Trong đó, ngày 02/05 là ngày nghỉ bù do ngày 30/04 rơi vào ngày nghỉ hằng tuần.

Do vậy, tùy vào chế độ làm việc của từng đơn vị, doanh nghiệp mà người lao động được nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 trong 04 - 05 ngày liên tục.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục