Dự báo nắng nóng kỷ lục, người dân tìm mua điều hòa ngay đầu hè

Dự báo nắng nóng kỷ lục, người dân tìm mua điều hòa ngay đầu hè

Rút kinh nghiệm từ đợt nắng nóng năm trước khi không thể mua được điều hòa hai chiều vì "cháy" hàng và phải mua loại công suất lớn, chi phí cao hơn dự tính ban đầu, năm nay, mới chớm hè, nhiều khách hàng đã bắt đầu tìm mua điều hòa nhiệt độ để lắp đặ