Hàng trăm nữ doanh nhân hội tụ tại Ngày hội Giao thương WLIN Miền Bắc

Hàng trăm nữ doanh nhân hội tụ tại Ngày hội Giao thương WLIN Miền Bắc

Hàng trăm nữ doanh nhân là thành viên của Mạng lưới Nữ lãnh đạo quốc tế Miền Bắc - WLIN Miền Bắc đã tụ họp, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.