HTX Chè Sử Anh - Hương Vị Chè Độc Đáo Tuyên Quang

HTX Chè Sử Anh - Hương Vị Chè Độc Đáo Tuyên Quang

Được thành lập năm 2017 Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh với 7 thành viên tham gia. Vốn điều lệ ban đầu của hợp tác xã (HTX) là 1,5 tỷ đồng do các thành viên trong HTX đóng góp để hoạt động, đặt trụ sở chính tại Thôn Tân Thành, Xã Mỹ B