Khoa chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Phúc Lâm - Sát cánh cùng hành trình yêu thương!

Khoa chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Phúc Lâm - Sát cánh cùng hành trình yêu thương!

Hơn 10 năm của sự hình thành và phát triển. Cũng là hành trình mà đội ngũ y bác sĩ và cán bộ công nhân viên của Khoa chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Phúc Lâm đồng hành cùng bệnh nhân bằng cái tâm với nghề.