Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống Hàng giả, Hàng nhái 29/11 năm 2023

Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống Hàng giả, Hàng nhái 29/11 năm 2023

Ngày 25/11/2023, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Bắc. Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương Hiệu Việt Nam ( VATAP ) phối hợp cùng Tạp chí Thương hiệu & Công Luận , Tạp chí điện tử Thương hiệu & Sản Phẩm tổ chức.