Năm 2024, tiếp tục tăng cường thanh tra giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán

Ngày 2/1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2024.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2024Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2024

Phát biểu tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2024, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, nhiều dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, các chính sách tài chính, tài khóa năm 2024 cần linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực.

Chính vì vây các chính sách tài chính, tài khóa năm 2024 cần linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin. Theo đó, một số giải pháp trọng yếu để phát triển thị trường chứng khoán được đưa ra.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, sửa đổi quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho mục tiêu phát triển dài hạn. Đồng thời, tổ chức triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Thứ hai, phải đảm bảo hệ thống giao dịch, thanh toán, lưu ký bù trừ... vận hành an toàn thông suốt. Sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để đảm bảo sự đồng bộ về giao dịch. Ngoài ra, cần phát triển các sản phẩm mới, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch.

Thứ ba, Ủy ban Chứng khoán tăng cường vai trò cơ quan quản lý, chủ động theo dõi các đơn vị, nâng cao giám sát thị trường, chất lượng hàng hóa thị trường, kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, khôi phục niềm tin thị trường.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai các giải pháp liên quan hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp cận chuẩn mực quốc tế, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường thế giới.

Thứ năm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền trên thị trường.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong năm 2024 sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực thị trường, chủ động theo dõi, giám sát đối với thị trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tuyến giám sát; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường.

Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan để triển khai, đẩy mạnh các giải pháp để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng từ thị trường cận biến đến thị trường mới nổi; chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp niêm yết được huy động vốn qua thị trường chứng khoán, gắn IPO với niêm yết, rút ngắn thời gian phát hành IPO với thời gian được niêm yết trên thị trường chứng khoán và chủ động công bố thông tin đầu mối.

Hải Minh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục