Ra mắt Danh thiếp điện tử và Menu điện tử My Card

Ra mắt Danh thiếp điện tử và Menu điện tử My Card

Sản phẩm Danh thiếp điện tử và Menu điện tử My Card do đội ngũ kỹ sư công nghệ người Việt Nam sáng tạo với tính năng độc đáo, chuyên biệt, ứng dụng mở và bảo mật cao, được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.