Ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc và xác thực chống hàng giả CHECKVN VATAP

Ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc và xác thực chống hàng giả CHECKVN VATAP

Ngày 29/5 vừa qua, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) tổ chức Hội nghị giới thiệu phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và chống giả (CheckVN Vatap).