Talkshow: Câu chuyện doanh nghiệp

Talkshow: Câu chuyện doanh nghiệp

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023, Tạp chí Thương hiệu và Công luận thực hiện Talkshow với chủ đề "Câu Chuyện Doanh Nghiệp" - Nơi các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn thách thức và những câu chuyện trong quá trình xây dựng doanh nghiệp của mìn