Talkshow: Phụ nữ là để yêu thương - Khách mời: Doanh Nhân Nguyễn Thị Minh Thu

Talkshow: Phụ nữ là để yêu thương - Khách mời: Doanh Nhân Nguyễn Thị Minh Thu

Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu luôn đề cao triết lý kinh doanh: Muốn chia sẻ và truyền cảm hứng cho mọi người để cuộc sống của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn… Hiện chị là Giám đốc điều hành của 3 công ty do chị sáng lập và đồn