Vải thiều được giá, người dân kỳ vọng vụ mùa thắng lớn

Vải thiều được giá, người dân kỳ vọng vụ mùa thắng lớn

Vụ vải năm nay, diện tích vải sớm của tỉnh Hải Dương cho thu hoạch có chất lượng cao và giá bán ổn định tại vườn từ 35.000 - 45.000 đồng/kg, tùy chất lượng và mẫu mã.