Louis Capital hủy kế hoạch phát hành 27,3 triệu cổ phiếu

Louis Capital sẽ hủy bỏ kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm 2022 từ có lãi 122 tỷ đồng về không lỗ.

Công ty Cổ phần Louis Capital (HoSE: TGG) vừa thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, dự kiến sẽ được tổ chức ngày 14/10 tại TPHCM.

Cụ thể, Louis Capital trình cổ đông kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất 550 tỷ đồng và đặt mục tiêu không lỗ.

Trong khi tại kỳ họp Đại hội Đại cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.071 tỷ đồng và lãi sau thuế 122 tỷ đồng; cùng tăng khoảng 33% so với thực hiện năm trước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Louis Capital.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Louis Capital.

Đại hội cũng sẽ hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng như phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Nguyên nhân là do Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy phương án tăng vốn không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Theo kế hoạch đề ra trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, doanh nghiệp đã thông qua phát hành 27,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 27,3 triệu cổ phiếu với cùng mức giá 12.500 đồng/cổ phiếu, để huy động 341,2 tỷ đồng.

Từ đó, vốn điều lệ dự kiến sẽ gấp ba, lên 819 tỷ đồng. Mục tiêu huy động vốn để mua lại 70% số lượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sợi Việt Phú, đầu tư vào Công ty cổ phần Louis Mega Mall và số tiền còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động.

Ngoài ra, HĐQT trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 4 người gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Ngô Thục Vũ, ông Trịnh Văn Bảo và ông Cao Bá Trung (Thành viên HĐQT độc lập); miễn nhiệm 3 thành viên BKS gồm ba Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương.

Trong tháng 7, Louis Capital liên tiếp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS. Doanh nghiệp đã bổ nhiệm ông Vũ Anh Sinh giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Võ Kim Nguyên làm Tổng giám đốc từ 22/7.

Cuối cùng, HĐQT cũng trình việc thay đổi trụ sở kinh doanh về 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục