Thu hồi thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY STOMACHP

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY STOMACHP của Công TNHH dược mỹ phẩm Tín Phát do Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ BIBITA sản xuất bị thu hồi vì không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY STOMACHP, lô SX: 1110622, NSX: 21/06/22, HSD: 20/06/25 của Công TNHH dược mỹ phẩm Tín Phát do Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ BIBITA sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ BIBITA và Công TNHH dược mỹ phẩm Tín Phát chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm.

Kết quả thu hồi báo cáo với Cục An toàn thực phẩm theo theo quy định tại Thông tư số 23/2018/TT-BYT.

Theo Quyết định nêu trên, Sở Y tế/Ban Quản An toàn thực phẩm/Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương phối hợp giám sát việc thu hồi sản phẩm trên địa bàn.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục