Bổ nhiệm Đại sứ phát triển thương hiệu Collagen Saffron Extra White tại Việt Nam

Bổ nhiệm Đại sứ phát triển thương hiệu Collagen Saffron Extra White tại Việt Nam

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dược phẩm Thái Bình Dương bổ nhiệm bà Lê Thị Thùy Anh - Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu tại Mỹ năm 2017 - làm Đại sứ phát triển thương hiệu Saffon Collagen Extra White tại Việt Nam.