Chủ website sẽ được thông báo trước 3 tháng khi tên miền “.vn” bị thu hồi

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) mới đây đã đề xuất một số quy định mới về quản lý tài nguyên Internet, trong đó bao gồm cả tên miền quốc gia ".vn".

Số lượng lũy kế tên miền ".vn" đến tháng 1/2024.Số lượng lũy kế tên miền ".vn" đến tháng 1/2024. (Ảnh: intenet)

Cụ thể, kế thừa các quy định hiện có, việc tặng, cho, góp vốn, thừa kế quyền sử dụng tên miền “.vn” sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật về quyền tài sản và các quy định khác có liên quan.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông (Nghị định), Bộ TT&TT đã bổ sung và hoàn thiện thêm các quy định về thủ tục thực hiện chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thuế) của các bên liên quan.

Theo đó, cá nhân, tổ chức được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong các trường hợp cần hoàn tất quá trình tặng, cho, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng.

Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền còn cần được thực hiện khi cá nhân, tổ chức đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ. Doanh nghiệp tổ chức lại hoặc có hoạt động mua bán, góp vốn, cổ phần, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ giữa công ty mẹ, con dẫn tới thay đổi quyền sử dụng tên miền.

Theo số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tổng số lượng tên miền ".vn" lũy kế đạt 604.000 tên miền, với 10 nhà đăng ký tên miền trong nước và 6 nhà đăng ký nước ngoài đang hoạt động. Trong đó, tính đến hết tháng 12/2023, đã có gần 19.000 tên miền “.vn” được chuyển nhượng quyền sử dụng.

Dự thảo Nghị định cũng làm rõ thủ tục thu hồi tài nguyên Internet Việt Nam. Cụ thể, Bộ TT&TT sẽ thông báo bằng hình thức trực tiếp, phương tiện thông tin đại chúng, tin nhắn, website để tổ chức, cá nhân biết trước thời điểm thu hồi ít nhất 3 tháng.

Sau khi ban hành quyết định, Bộ TT&TT sẽ bồi thường cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi tài nguyên Internet Việt Nam. Khoản bồi thường được chi trả bởi Ngân sách Nhà nước.

Đối với tài nguyên Internet Việt Nam được phân bổ trực tiếp, cấp trực tiếp, mức bồi thường được xác định bằng số tiền phí duy trì còn lại tính từ thời điểm thu hồi.

Đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp theo phương thức đấu giá quyền sử dụng, mức bồi thường được xác định bằng số tiền trúng đấu giá.

 Mai Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục