Công bố quyết định thanh tra đối với Công ty CP chế biến thực phẩm Thái Nguyên

Ngày 23/5/2024, Đoàn thanh tra Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Hoàng Bắc- Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên phát biểuÔng Nguyễn Hoàng Bắc- Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên phát biểu (Ảnh: Cục QLTT Thái Nguyên)

Tham dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì cuộc thanh tra; thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 103/QĐ-QLTTTNG ngày 08/5/2024; tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và đại diện của Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, ông Ngô Quốc Cường, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Cục QLTT, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình làm việc, công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 103/QĐ-QLTTTNG của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Theo đó, đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên đã trình bày báo cáo khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kể từ khi thành lập cho đến nay; việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung thanh tra trong giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 23/5/2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Cục trưởng Cục QLTT nêu rõ đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hằng năm được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, đề nghị Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Thái Nguyên cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời theo kỳ thanh tra liên quan nội dung thanh tra, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; thực hiện nhiệm vụ một cách minh bạch, công khai, đúng quy trình, trình tự của một cuộc thanh tra, tác phong làm việc đúng mực và tuân thủ nghiêm về mặt bảo mật thông tin trong quá trình tiến hành thanh tra theo quy định.

Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu tổ giám sát được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, có báo cáo đầy đủ theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu.

Tổ Giám sát công bố Quyết định số 105/QĐ-QLTTTNG ngày 08/5/2024 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Tổ giám sát thực hiện giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, do bà Nguyễn Mai Phương, kiểm soát viên phòng Thanh tra - Pháp chế làm Tổ trưởng.

Đại diện Công ty, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc thay mặt đơn vị tiếp nhận Quyết định thanh tra, sẵn sàng phối hợp với Đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến nội dung thanh tra theo quy

Mai Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục