Công bố thông tin sai lệch, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bị phạt 200 triệu đồng

Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 200 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (địa chỉ tại Km9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam).

Cụ thể, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội công bố thông tin sai lệch đối với các khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi”, “Các khoản phải thu ngắn hạn”, “Chi phí quản lý”, “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên Báo cáo tài chính quý IV/2021 so với Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định, đối với các thông tin đã công bố thông tin sai lệch trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục