Nhiều công ty và cá nhân bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt 2 công ty và 2 cá nhân vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN xử phạt Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) 250 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm là không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Công ty này đã thực hiện giao dịch mua 4.500.000 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã chứng khoán: API) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu của Công ty và người có liên quan tăng từ 7.997.722 cổ phiếu API lên 12.499.722 cổ phiếu API (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 22,59% lên 35,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương) nhưng Công ty không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN).

UBCKNN yêu cầu công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP; buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 bị UBCKNN xử phạt 150 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch; đồng thời thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty này còn bị phạt 125 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập (hiện có 5 thành viên HĐQT, trong đó không có thành viên độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định); xử phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn T. (ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bị UBCKNN xử phạt 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 7/5/2021, ông Nguyễn Văn T. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (UPCOM: BHT) giao dịch mua 690.000 cổ phiếu BHT, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 6.900.000.000 đồng nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Một cá nhân khác là ông Nguyễn Văn Đ. (ở Hồng Bàng, Hải Phòng) bị xử phạt 85 triệu đồng do Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của công ty đại chúng thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát có giao dịch bán hàng hóa với ông Nguyễn Văn Đ. - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát. Tuy nhiên, giao dịch của ông Nguyễn Văn Đ. chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục