Doanh nghiệp nhỏ dần khôi phục hoạt động sau Covid-19

Doanh nghiệp nhỏ dần khôi phục hoạt động sau Covid-19

Nếu như trong những ngày đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, nhiều người phải làm việc online tại nhà với mức thu nhập bị cắt giảm vì khối lượng công việc ít hơn, thì nay họ đều vui mừng vì dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, được đến