Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định): Miền giàu tiềm năng phát triển làng nghề truyền thống

Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định): Miền giàu tiềm năng phát triển làng nghề truyền thống

Xã Hải Minh hôm nay chuyển mình phát triển mạnh mẽ để góp một phần giá trị cho sự phát triển chung của huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định. Đó là một làng quê trù phú với rất nhiều làng nghề truyền thống như nghề mộc, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, trồng c