Hodeco bị xử phạt gần 80 triệu đồng về thuế

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Hodeco nhận Quyết định số 10825/QĐ-XPVPHC ngày 1/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thông qua việc Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu kê khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Trong đó, Hodeco đã kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 phải nộp. Hình thức xử phạt chính với mức phạt là 20% tính trên tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm qua thanh tra, số tiền phạt là hơn 58,4 triệu đồng. Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 14,63 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 73,05 triệu đồng.

Trong quý III/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 344,21 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 72,06 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 1.124,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế đạt 249,17 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục