Lần đầu tiên Việt Nam đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ theo CPTPP

2020 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan trong hiệp định CPTPP. Mặt hàng ô tô đã qua sử dụng cũng lần đầu tiên được áp dụng phương thức quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch thuế quan.

Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ theo CPTPP ngày 14/8.Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ theo CPTPP ngày 14/8.

Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 diễn ra hôm nay (14/8), được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, với sự chứng kiến và giám sát của đại diện các Bộ ngành, doanh nghiệp và cơ quan báo chí - truyền thông

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, bao gồm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3 và hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Sau khi kiểm tra hồ sơ niêm phong, trước sự chứng kiến của toàn thể Hội đồng và các đại biểu tham dự Phiên đấu giá, có 2 doanh nghiệp đã trúng thầu., đã có 2 doanh nghiệp trúng đấu giá.

Theo Hội đồng đấu giá, đây là 02 doanh nghiệp có hồ sơ đấu giá, đơn giá, bỏ giá hợp lệ, Công ty TNHH The King F&B trúng đấu giá 10 chiếc ô tô, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Long Biên trúng đấu giá 5 chiếc ô tô.

Dể tiến hành phiên đấu giá này, Bộ Công Thương đã ban hành 1 thông tư (Thông tư số 04/2020/TT-BCT) và 1 quyết định (761/QĐ-BCT). Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hiệp định CPTPP năm 2020 cũng ban hành 1 quyết định (số 1156/QĐ-BCT).

NGUYÊN BÌNH

Cùng chuyên mục