Quản lý thị trường Bắc Giang xử lý 253 vụ vi phạm trong 5 tháng đầu năm 2023

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra được 409 vụ và xử lý 253 vụ vi phạm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức kiểm tra được 409 vụ và xử lý 253 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng hóa tịch thu, trị giá hàng hóa tiêu hủy là 3.043.616.000 đồng.

Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính 1.874.217.000 đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu 516.220.000 đồng; tiền thu từ thu lợi bất hợp pháp 12.052.000 đồng và trị giá hàng hóa tiêu hủy 641.127.000 đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý ước tính 851.168.000 đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước được 2.402.489.000 đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Giang.Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Trong tháng 5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã chủ động, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra được 154 vụ và xử lý 77 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng hóa tịch thu, tiền thu từ thu lợi bất hợp pháp và trị giá hàng hóa tiêu hủy trong tháng 5 là 409.451.000 đồng.

Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính 281.500.000 đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu 100.620.000 đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy 27.331.000 đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý ước tính 193.413.000 đồng.

Bá Đoàn

Bài liên quan

Cùng chuyên mục