Quản lý thị trường Bắc Giang xử lý 176 vụ vi phạm trong 4 tháng đầu năm 2023

Trong 4 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra 255 vụ và xử lý 176 vụ vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra mỹ phẩm nhập lậu của Hộ kinh doanh Vi Thị Thùy Dương, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.Lực lượng chức năng kiểm tra mỹ phẩm nhập lậu của Hộ kinh doanh Vi Thị Thùy Dương, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết, lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức kiểm tra được 255 vụ và xử lý 176 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng hóa tịch thu, trị giá hàng hóa tiêu hủy là 2.634.165.000 đồng.

Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính 1.592.717.000 đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu 415.600.000 đồng; tiền thu từ thu lợi bất hợp pháp 12.052.000 đồng và trị giá hàng hóa tiêu hủy 613.796.000 đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý ước tính 657.755.000 đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước được 2.020.369.000 đồng.

Trong tháng 4/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã chủ động, phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra được 117 vụ và xử lý 80 vụ vi phạm.Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng hóa tịch thu, tiền thu từ thu lợi bất hợp pháp và trị giá hàng hóa tiêu hủy trong tháng 4 là 1.042.970.000 đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 808.576.000 đồng; tiền bán hàng hóa tịch thu 112.000.000 đồng; tiền thu từ thu lợi bất hợp pháp 10.952.000 đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy 111.442.000 đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý ước tính 187.452.000 đồng.

Bá Đoàn

Bài liên quan

Cùng chuyên mục