Tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới

Triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm ” năm 2024, nhiều địa phương đã thực hiện các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

Vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người, bởi vậy vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) luôn là vấn đề được chính quyền các cấp và Nhân dân rất quan tâm. Trên thực tế, ngoài những gam màu sáng, bức tranh về đảm bảo ATTP vẫn còn nhiều những mảng tối cần được quan tâm.

Cùng với sự gia tăng của dân số và chất lượng cuộc sống, nhu cầu về thực phẩm ngày càng gia tăng. Hiện nay, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn các sản phẩm có chất lượng, giá cả phù hợp và bước đầu được bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì những mục đích khác nhau mà một số nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã lợi dụng những chính sách mở cửa, hội nhập để kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo theo quy trình sản xuất… gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế. Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã quyết định chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 là “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” dựa trên Chỉ thị 17-CT/TW năm 2022 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Mục đích nhằm quán triệt, nắm vững, thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có liên quan và địa phương đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Phát huy các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển của đất nước; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập cả về thể chế và thực thi pháp luật của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Lãnh đạo Chi cục ATTP kiểm tra cao điểm trong Lãnh đạo Chi cục ATTP TP. Hà Nội kiểm tra cao điểm trong "Tháng hành động vì ATTP" năm 2023

Điển hình tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024. Theo kế hoạch, TP thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 kiểm tra công tác triển khai kế hoạch của các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và Sở, ngành; kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được phân công.

Cũng trong tháng hành động này, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ Lễ phát động Tháng hành động dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2024 đến ngày 15/4/2024 tại thị xã Thuận Thành.Tiếp tục các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATTP. Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của Ban Quản lý ATTP tỉnh,… tăng cường thông tin, truyền thông về các hoạt động bảo đảm ATTP, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

Nhận định vấn đề an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách, lâu dài; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ Nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc, các hoạt động trong Tháng hành động là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần đưa Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới nhanh chóng đi vào thực tiễn.

                                                                                                                                               Thiên Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục