Thanh Hóa: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc tân dược

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 15 - Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cam kết đối với gần 50 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược; kiểm tra, xử phạt 16 cơ sở, số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước là 32 triệu đồng.

Năm tháng đầu năm 2023, ngoài việc chủ động thực hiện công tác quản lý địa bàn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 15 - Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá.Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa.

Trong đó, thuốc tân dược là một trong những mặt hàng thiết yếu, liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của người dân được đơn vị xác định là mặt hàng cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua.

Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay, Đội QLTT số 15 đã tiến hành cam kết đối với gần 50 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược; kiểm tra, xử phạt 16 cơ sở, số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước là 32 triệu đồng.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát, đơn vị nắm bắt kịp thời việc tuân thủ các quy định theo giấy phép kinh doanh đã được cấp của cơ sở kinh doanh đồng thời cũng tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh nâng cao trách nhiệm và đạo đức hành nghề.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 15 tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; giám sát chặt chẽ các hộ kinh doanh thuốc tân dược kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục