Thứ trưởng Bộ Tài chính: Nghị định số 08 có nhiều điểm mới quan trọng, khơi thông thị trường trái phiếu

Với sự ra đời của Nghị định số 08, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi kỳ vọng những quy định mới sẽ giúp củng cố niềm tin của thị trường, đưa các nhà đầu tư, cũng như đưa các doanh nghiệp phát hành trở lại với thị trường.

Chia sẻ về những điểm mới cũng như mục tiêu khi ban hành Nghị định này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các nội dung của Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành đã thể hiện sự phản ứng linh hoạt chính sách phù hợp với các điều kiện thực tế của thị trường Việt Nam, nhất là sau biến động mạnh mẽ của thị trường tài chính - tiền tệ thế giới và trong nước, những khó khăn của nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 và những biến động về địa chính trị.

"Việc đưa ra những quy định mới này giúp củng cố niềm tin của thị trường, đưa các nhà đầu tư, cũng như đưa các doanh nghiệp phát hành trở lại với thị trường, giúp tiếp tục ổn định và phát triển thị trường một cách minh bạch và bền vững", lãnh đạo Bộ Tài chính lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Nghị định số 08/2023/NĐ-CP có nhiều điểm mới quan trọng, khơi thông thị trường trái phiếu.Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Nghị định số 08/2023/NĐ-CP có nhiều điểm mới quan trọng, khơi thông thị trường trái phiếu.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về thị trường trái phiếu đã có những điểm mới quan trọng. Thứ nhất là, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong trường hợp gặp khó khăn khi thanh toán gốc và lãi trái phiếu có thể sử dụng các tài sản hợp pháp của mình để đàm phán với các nhà đầu tư thanh toán bằng tài sản.

Việc này dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự và các pháp luật có liên quan, được sự nhất trí của các nhà đầu tư và phải đảm bảo tính pháp lý của tài sản cũng như công bố các thông tin có liên quan.

Thứ hai là, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp nếu gặp khó khăn thì có thể đàm phán với các nhà đầu tư để gia hạn thêm thời gian đối với trái phiếu. Thời gia gia hạn tối đa là 2 năm, cũng trên nguyên tắc là được sự nhất trí của các nhà đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư không nhất trí thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trên cơ sở các quy định trong phương án đã công bố trước đây.

Thứ ba là, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP cũng cho phép tạm ngưng một số quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Đó là ngưng quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân; ngưng các quy định về xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành; ngưng về thời gian để phát hành đối với một đợt trái phiếu.

Như vậy, những quy định mới kể trên đều dựa trên nguyên tắc có sự đồng thuận giữa các bên.

Theo thứ trưởng Bộ Tài chính, Nghị định 08 sẽ đem lại những điều kiện phù hợp với tình hình thị trường hiện tại, giúp minh bạch hóa các quy định của pháp luật có liên quan, đặc biệt là tạo điều kiện cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành có thể có những quy định rất rõ ràng về mặt pháp lý để xử lý những vấn đề liên quan đến thị trường phát sinh trong thời gian vừa qua.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục