Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế cập nhật căn cước công dân

Để bảo vệ quyền lợi cho chính người nộp thuế, Tổng cục Thuế khuyến nghị cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), cơ quan thuế đã và đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế; có kết nối chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Đề án 06.

Do vậy, căn cứ theo quy định của Luật quản lý thuế nêu trên, người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân (CMND) khi đã được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD).

Người nộp thuế có thể kê khai thay đổi thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.Người nộp thuế có thể kê khai thay đổi thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Để bảo vệ quyền lợi cho chính NNT, Tổng cục Thuế khuyến nghị NNT là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về CCCD trong đăng ký thuế thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú hoặc kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tin cập nhật của NNT là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và nhiệm vụ của Đề án 06 nêu trên.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, trong thời gian vừa qua đã có những trường hợp giả mạo thông tin cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế cập nhật thông tin CCCD của người đại diện pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp.

Do đó, Tổng cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế tiếp nhận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua các hình thức sau:

+ Cơ quan thuế trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn NNT qua các hình thức điện tử (địa chỉ email có định dạng …@gdt.gov.vn hoặc tin nhắn từ TongcucThue) hoặc các hình thức khác do cơ quan thuế thực hiện.

+ Cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đến người nộp thuế cá nhân là cán bộ, công nhân viên, người lao động của tổ chức chi trả đó.

+ Cơ quan thuế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thông qua UBND phường, xã tại địa phương.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục