Ứng dụng công nghệ thông tin để phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngành Thuế yêu cầu các đơn vị chức năng, cục thuế các tỉnh, thành phố đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, cơ quan Thuế tiếp tục thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế trong một số lĩnh vực như kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng... Tập trung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp thương mại điện tử, doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng số, doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế cần rà soát kế hoạch thanh, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp; thực hiện công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra nhằm hạn chế tiêu cực.Ngoài ra, cơ quan thuế tiến hành phân tích đánh giá cụ thể từng địa bàn, khu vực sắc thuế để xác định các khoản thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu; tiếp tục tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với các khoản thu về đất và bất động sản; hóa đơn may mắn và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ yêu cầu cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tổ chức các buổi đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử, phục vụ việc tra cứu thông tin của người nộp thuế. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế mới để doanh nghiệp hiểu về chính sách thuế nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về thuế tạo điều kiện phát triển và tăng cương vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong một số ngành kinh tế chủ lực; xử lý kịp thời các vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp để sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó, lưu ý tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, nhằm thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp, thị trường vật liệu xây dựng ổn định, bền vững, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường...

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục