Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2023 tăng 12,8%

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.007,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 510.7 ngàn tỷ đồng, tăng 3.7% so với tháng trước và tăng 11.5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2,007.3 ngàn tỷ đồng, tăng 12.8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 6.9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8.3% (cùng kỳ năm 2022 tăng 3.9%).

So với 4 tháng đầu năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch COVID-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2023 tăng 26,7%.

4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,8%.4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,8%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.581 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 6,4%); trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 14,5%; may mặc tăng 9,8%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 4,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 2,4%; riêng nhóm vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 1,1%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,1%; Hà Nội tăng 9%; Đà Nẵng tăng 7,2%; Bình Định tăng 14,7%; Đồng Nai tăng 12,9%; Bình Dương tăng 12,2%; Cần Thơ và Thanh Hóa cùng tăng 11,4%; Hải Phòng tăng 10%; Quảng Ninh tăng 9,5%; so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 214.800 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 9.100 tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần cùng kỳ năm trước do các hoạt động văn hóa, du lịch những tháng đầu năm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong khi cùng kỳ năm trước không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Doanh thu dịch vụ ước đạt 202.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục