Vietnam Airlines bị lưu ý về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa thông báo đến Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) về việc "lưu ý về khả năng hủy niêm yết" cổ phiếu.

Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán cho biết theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 10.450 tỷ đồng. Đến hết 31/12, lợi nhuận luỹ kế của cổ đông công ty mẹ âm xấp xỉ 34.200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của hãng bay này âm 10.199 tỷ đồng.

Vietnam Airlines bị lưu ý về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu.Vietnam Airlines bị lưu ý về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu.

Căn cứ theo điều 120 nghị định 155 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị huỷ niêm yết trong các trường hợp gồm: lỗ 3 năm liền hoặc tổng lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Do vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) lưu ý Vietnam Airlines về khả năng huỷ niêm yết cổ phiếu HVN nếu tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hoặc vốn chủ sở hữu âm.

Trước đó, HoSE cũng từng cảnh báo Vietnam Airlines về vấn đề này. Tại thời điểm đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines âm hơn 5.100 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế đến 30/6 vượt 28.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đã âm xấp xỉ 4.900 tỷ.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục