Xử phạt 4 công ty vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt 4 công ty do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes, Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang, Công ty TP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường và Công ty Krungthai Zmico Securities Company Limited.

Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes (địa chỉ: 124 Khánh Hội, phường 6, quận 4, TPHCM) 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trong đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2022, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định tại Bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu, Phương án phát hành trái phiếu và Bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đến nhà đầu tư và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang (địa chỉ: số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) bị UBCKNN xử phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, năm 2021.

Công ty trên thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính có sự khác biệt với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, dẫn đến tại BCTC kiểm toán năm 2020, nếu Công ty trích lập dự phòng theo quy định, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020, chỉ tiêu “Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn” sẽ tăng lên và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi cùng số tiền 27,8 tỷ đồng.

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (địa chỉ tại xã Cẩm Đàn, Sơn Động, Bắc Giang), UBCKNN xử phạt 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường còn bị xử phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2020.

Đối với Công ty Krungthai Zmico Securities Company Limited (địa chỉ: 16 Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand), UBCKNN xử phạt 120 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Ngày 27/4/2021, KRUNGTHAI ZMICO Securities Company Limited mua 70.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng (mã chứng khoán: TUG), dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 75.400 cổ phiếu (2,79%) lên 146.300 cổ phiếu (5,4185%), trở thành cổ đông lớn của TUG, tuy nhiên không công bố thông tin với Sở GDCK Hà Nội về việc trở thành cổ đông lớn.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục