Camimex Group bị xử phạt hơn 300 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Camimex Group (HoSE: CMX) tổng số 310 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính Camimex Groupx 310 triệu đồng. (Ảnh: camimex.com.vn)Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính Camimex Groupx 310 triệu đồng. (Ảnh: camimex.com.vn)

Cụ thể, Công ty này bị phạt 60 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ.

Trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021 tổ chức 23 cuộc họp Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, có 21 cuộc họp.

Ngoài ra, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, CMX chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tại BCTC kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.

Camimex Group bị xử phạt 125 triệu đồng do công ty đã có hành vi giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán.

Theo đó ngày 10/9, doanh nghiệp này đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán dù sau đó 3 ngày, UBCKNN mới có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty.

Ngoài ra, Camimex Group bị phạt tiền 125 triệu đồng do UBCKNN kết luận doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, giao dịch giữa CMX với Công ty Cổ phần Camimex, Công ty Cổ phần Camimex Foods và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông/HĐQT thông qua.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Camimex Group đã cho Công ty Cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục