Giá xăng tăng chạm mốc gần 25.000 đồng/lít

  • 15:57 10/11/2021

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, xăng E5 RON 92 bán lẻ tiếp tục tăng 559 đồng/lít, với giá bán là 23.669 đồng/lít. Xăng RON 95-III tăng 658 đồng/lít, lên 24.996 đồng/lít bán lẻ.

Theo liên Bộ Công Thương, Tài chính để có mức giá này, liên bộ đã chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 8 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 44 đồng/lít, dầu mazut giảm 390 đồng một kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành lần này, nếu không thực hiện tăng chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 và không chi quỹ đối với xăng RON 95, giá các mặt hàng xăng sẽ tăng từ 758 đồng/lít đến 1.359 đồng/lít.

Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp, lên gần 25.000 đồng/lítGiá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp, lên gần 25.000 đồng/lít

Trước đó, ngày 26/10, Xăng E5 RON 92 tăng 1.427 đồng/lít lên 23.110 đồng/lít. Xăng RON 95-III tăng 1.459 đồng/lít lên 24.338 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S tăng 1.171 đồng/lít lên 18.716 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.015 đồng/lít lên 17.637 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 113 đồng/kg lên 17.210 đồng/kg. 

Nhà điều hành đã tiến hành chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước), dầu mazut tiếp tục không chi.

 Thiên Trường