Tạm dừng lưu thông Viên khớp LETCO móng quỷ - Vẹm xanh

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn vừa có thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện tạm dừng kinh doanh đối với Viên khớp LETCO Móng quỷ - Vẹm xanh do vi phạm về quy định chỉ tiêu chất lượng.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn nhận được thông báo số 1954/TB-ATTP của Cục An toàn thực phẩm thông báo về tạm dừng lưu thông hàng hóa Viên khớp LETCO Móng quỷ - Vẹm xanh.

Lý do tạm dừng lưu thông là vi phạm quy định về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của hàng hóa (Hàm lượng MSM 73,1mg/viên).

Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Sở Y tế Bắc Kạn thông báo và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược thực hiện tạm dừng kinh doanh đối với mặt hàng trên (nếu có), gửi trả lại đơn vị cung cấp để khắc phục vi phạm; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước địa phương giám sát trên địa bàn đối với sản phẩm nêu trên, nếu phát hiện sản phẩm này trên thị trường thì xác minh, truy xuất nguồn gốc, xử lý và thông tin kịp thời về Phòng Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Bắc Kạn theo quy định.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục