Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương bị phạt hơn 400 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương tổng số tiền 405 triệu đồng vì loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, tại Quyết định số 20/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP chứng khoán Kỹ thương (địa chỉ: Tầng 27, 28, 29 Tòa nhà C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), UBCKNN xử phạt Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương 250 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác.

Theo đó, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương là tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty CP Wealth Power thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021, mã trái phiếu WPCCB2122001.

Tại điểm e mục 11.1, trang 20-21 Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Bản CBTT) của Wealth Power có nội dung “Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành trái phiếu, bao gồm chấp thuận đối với phương án phát hành”.

Tuy nhiên, Wealth Power không phải là công ty đại chúng, trái phiếu của Wealth Power là trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, việc chào bán trái phiếu này của Wealth Power không thuộc trường hợp phải đăng ký, có ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, nội dung nêu tại điểm e mục 11.1 Bản CBTT của Công ty Wealth Power là không chính xác.

Cũng tại Quyết định số 20/QĐ-XPHC trên, UBCKNN còn phạt Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương thực hiện đăng ký, lưu ký đối với trái phiếu GHICB2124001 do Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021 không đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương còn bị phạt 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý I, II/2022. Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý IV/2021 (gồm: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).

Tổng số tiền mà Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương bị phạt là 405 triệu đồng.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục