Doanh nghiệp lúng túng vì giảm thuế GTGT, Tổng cục Thuế ra văn bản hướng dẫn

Sau gần 2 tháng thực hiện quy định giảm 2% thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT - VAT) theo Nghị định 15/CP với nhiều vướng mắc cả từ phía người nộp thuế lẫn cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản hướng dẫn.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện thống nhất nội dung tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP (Nghị định 15) về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội, trong văn bản gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung như sau:

Về các nhóm hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế GTGT, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu hàng hoá, dịch vụ mà người nộp thuế sản xuất, kinh doanh với nhóm hàng hoá, dịch vụ loại trừ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15 để thực hiện đúng quy định.

Về thời điểm lập hoá đơn, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính; Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; Quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐCP.

Hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng đến từng doanh nghiệpHướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng đến từng doanh nghiệp

Theo đó: Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hoá đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 1/2/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 1/2/2022 đến hết 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hoá đơn trước ngày 1/2/2022 không được giảm thuế. Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hoá đơn từ ½ đến 31/12/2022 được áp dụng chính sách giảm thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hoá đơn, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 1/2022 nhưng đến tháng 2/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hoá đơn đối với doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ này thì thuộc trường hợp lập hoá đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Đối với các hoá đơn đã lập trước ngày 1/2/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 1/2/2022 phát sinh cách nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đối với hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hoá đơn lập từ 1/2/2022 đến hết 31/12/2022.

Dù đã có hướng dẫn song người nộp thuế vẫn còn nhiều vướng mắc như: trong việc đối chiếu các mã hàng hoá, dịch vụ được giảm/ không được giảm thuế; lập hoá đơn đối với các hợp đồng bao gồm cả các hàng hoá dịch vụ được giảm thuế và không được giảm thuế, như hợp đồng thi công lắp đặt (gồm cả vật liệu và nhân công)…

Thành Nam

Cùng chuyên mục