Doanh nghiệp nước ngoài nộp thuế hơn 4 nghìn tỷ trong 5 tháng đầu năm 2024

Trong 5 tháng đầu năm 2024, đã có 96 nhà cung cấp nước ngoài (Facebook, Google, TikTok...) đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử, tăng 2 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký mới so với tháng trước. Tính đến 15/5 tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử là 4.029 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 50%); trong đó một số khoản thu lớn như khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 50,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 52,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 57,1%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 59,3%; thu khác ngân sách ước đạt 54,6%; thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 175%; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 61,5%;...Doanh nghiệp nước ngoài nộp thuế hơn 4 nghìn tỷ trong 5 tháng đầu năm 2024Doanh nghiệp nước ngoài nộp thuế hơn 4 nghìn tỷ trong 5 tháng đầu năm 2024

Có 23/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 50%); còn 40/63 địa phương có tiến độ thu dưới 50%; có 52/63 địa phương có tăng trưởng thu, còn 11/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 5 tháng đầu năm 2024 là khoảng 31.840 tỷ đồng.

Đến hết ngày 17/5, có 59.674 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 47,9% so với cuối năm 2023, số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 415,3 triệu hóa đơn.

Cùng với đó, có 96 nhà cung cấp nước ngoài (Facebook, Google, TikTok...) đăng ký và được cấp mã số thuế qua cổng thông tin điện tử. Tính đến 15-5 tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử là hơn 4.000 tỉ đồng.

                                                                                                                                     Thiên Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục