Giá hoa quả Hà Nội ngày 25/8

Giá được cập nhật tại chợ đầu mối nông sản Tân Mai, Hà Nội.

STT Loại hàng ĐVT  Đơn giá
1 Cam sành kg               18,000  
2 Xoài kg               18,000  
3 Ổi bo kg               10,000  
4 Mít ta kg               20,000  
5 Đu đủ xanh kg               12,000  
6 Bơ sáp kg               25,000  
7 Táo tàu kg             15,000  
8 Nho xanh (Ninh Thuận) kg               30,000  
9 Nho tím (Ninh Thuận) kg               35,000  
10 Thanh Long (trắng) kg               10,000  
11 Thanh Long (đỏ) kg               15,000  
12 Quả dứa (quả thơm) quả                 5,000  
13 Dưa hấu kg               12,000  
14 Sấu xanh kg               25,000  
15 Nhãn kg               20,000  
16 Chanh leo (quả) kg               12,000  
17 Na (ta) kg               25,000  
18 Trám đen kg             100,000  

Cùng chuyên mục