SHB tung gói tín dụng 3.000 tỷ cho doanh nghiệp Việt vay vốn bán hàng trên Amazon

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sẽ hỗ trợ gói tín dụng 3.000 tỷ cho các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn để bán hàng trên Amazon.

SHB tung gói tín dụng 3.000 tỷ cho doanh nghiệp Việt vay vốn bán hàng trên Amazon.SHB tung gói tín dụng 3.000 tỷ cho doanh nghiệp Việt vay vốn bán hàng trên Amazon.

Hiện tại Amazon đang vận hành tại 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, hỗ trợ 27 ngôn ngữ với hơn 300 triệu tài khoản khách hàng. Khi tham gia vào sân chơi này, doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng tại các thị trường tiềm năng cũng như thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá trên toàn cầu. 

Tại Việt Nam, Amazon đã ký hợp tác cùng Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB để thúc đẩy, phát triển thương mại điện tử. Cho đến nay, SHB là ngân hàng đầu tiên có chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp bán hàng trên nền tảng Amazon.

Ngân hàng SHB, ngân hàng này sẽ hỗ trợ gói tín dụng 3.000 tỷ cho khách hàng vay vốn để bán hàng trên Amazon.

Theo nội dung đã thoả thuận, Amazon Global Selling, T&T Group và Ngân hàng SHB sẽ tiếp tục thành lập các chuỗi trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất nhập khẩu tại các điểm giao dịch SHB trên toàn quốc cũng như hợp tác với đối tác thanh toán Payoneer để hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trên Amazon thực hiện các giao dịch thanh toán. 

Ngoài việc hỗ trợ về vốn, SHB sẽ hỗ trợ cả quy trình bán hàng trên Amazon cho các doanh nghiệp thông qua việc tư vấn tại các trung tâm hỗ trợ đặt ở chi nhánh của ngân hàng.

Cụ thể, những trung tâm này là các điểm hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tiếp cận chương trình hỗ trợ từ Amazon Global Selling cũng như các đối tác của Amazon trong lĩnh vực vận chuyển logistics, thủ tục xuất nhập khẩu, quản lý tài khoản bán hàng, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và đặc biệt thanh toán, tài chính.

T&T Group và SHB cam kết phối hợp cùng Amazon Global Selling, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) đào tạo miễn phí cho tối thiểu 1.000 doanh nghiệp về các kỹ năng bán hàng trên Amazon và kỹ năng marketing số.

TH

Cùng chuyên mục