Tăng cường ngăn chặn, xử lý thông tin rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng

Thời gian qua, có hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng không gian mạng xã hội, sử dụng công nghệ đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Do đó, để kiểm soát tình trạng này, Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1448/TCT-TTHT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý các thông tin rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng. Đây là biện pháp phối hợp cần thiết trước tình trạng tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng không gian mạng xã hội đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Tăng cường ngăn chặn, xử lý thông tin rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng.Tăng cường ngăn chặn, xử lý thông tin rao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, từ ngày 21/4/2022 ngành Thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống.

Việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước là nhu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại minh bạch trong xu thế toàn cầu hóa - hiện đại hóa hiện nay.

Tuy nhiên, thời gian qua có hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng không gian mạng xã hội, sử dụng công nghệ đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế khẳng định, hành vi đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn vi phạm các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý các wesite có dấu hiệu thông tin, quảng cáo mua bán hóa đơn trên không gian mạng.

Hồng Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục