Thư cảm ơn của Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Công luận

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm xuất bản ấn phẩm đầu tiên, Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Công luận Vũ Đức Thuận trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Trung ương, các địa phương và các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và bạn đọc cả nước.

Cùng chuyên mục