Uỷ ban Chứng khoán cảnh báo việc giả mạo đăng ký thành lập quỹ đại chúng

Qua thông tin nắm bắt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được biết hiện nay có văn bản giả mạo văn bản của Uỷ ban Chứng khoán, lừa đảo nhà đầu tư.

Văn bản giả mạoVăn bản giả mạo

Uỷ ban Chứng khoán khẳng định văn bản đề số 416/GCN-UBCK ngày 15/09/2023 về việc thành lập Công ty TNHH Quỹ đầu tư Alamat Việt Nam là giả mạo. Uỷ ban Chứng khoán không cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty quản lý quỹ là Công ty TNHH Quỹ đầu tư Alamat Việt Nam và không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư Alamat Việt Nam.

Uỷ ban Chứng khoán cho biết, đơn vị này sẽ có văn bản gửi cơ quan Công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

 Theo Uỷ ban Chứng khoán, danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do UBCKNN cấp đều được UBCKNN đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của UBCKNN (ssc.gov.vn). Do vậy, Uỷ ban Chứng khoán khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Hải Minh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục