Chile thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với trái bưởi tươi của Việt Nam

Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chile đã thông báo về việc thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với quả bưởi tươi (Citrus maxima) từ Việt Nam.

Chile thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với trái bưởi tươi của Việt Nam.Chile thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với trái bưởi tươi của Việt Nam.

Khi Chile thông báo "thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu" đối với một loại quả nào, tức là họ mở cửa thị trường cho loại quả đó. Nhưng để vào được thị trường Chile, quả bưởi phải đảm bảo đạt yêu cầu kiểm dịch thực vật. 

Theo đó, lô hàng xuất khẩu sang Chile phải có chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 

Trong đó, phải ghi rõ lô hàng không có động vật chân khớp, là các loài có tên khoa học: Eutetranychus orientalis, Ferrisia virgata, Maconellicoccus hirsutus, Prays citri, P. endocarpa, Citripestis sagittiferella. 

Ngoài ra, lô hàng phải được xử lí chiếu xạ 150 Gy để kiểm soát các loại ruồi đục trái như Bactrocera cucurbitae, Bactrocera dorsalis, được xác nhận trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. 

Đầu mối triển khai của phía Việt Nam là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm Cục Bảo vệ thực vật và Văn phòng SPS Việt Nam - trực thuộc Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

TH

Cùng chuyên mục