Cuối năm nay, bưởi da xanh Việt Nam đến Mỹ

Hiện Mỹ đã mở cửa thị trường cho 6 loại trái cây của Việt Nam, gồm thanh long, nhãn, vú sữa, vải, xoài, chôm chôm. Dự kiến cuối năm nay sẽ có thêm loại trái cây thứ 7 là bưởi da xanh của Việt Nam được xuất sang thị trường Mỹ.

Bưởi da xanh Việt Nam.Bưởi da xanh Việt Nam.

Cục Bảo vệ thực vật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trách nhiệm chính trong việc đàm phán mở cửa thị trường trái cây với các nước.

Tại thị trường Mỹ ngoài việc đã đàm phán xong để xuất khẩu sang thị trường này 6 loại trái cây trên. Trong năm nay, nếu không có gì thay đổi thì chậm nhất là vào tháng 12 Cục Bảo vệ thực vật sẽ cùng với phía APHIS mở cửa để trái bưởi da xanh của Việt Nam vào thị trường Mỹ và ngược lại trái bưởi chùm của Mỹ sẽ vào thị trường Việt Nam.

Để có thể xuất khẩu ngày càng nhiều loại trái sang các thị trường khó tính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng với các địa phương thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân về quy hoạch sản xuất, sau khi đàm phán mở cửa thị trường có sẵn vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, Cục sẽ phổ biến toàn bộ các quy trình và hướng dẫn cụ thể đến các doanh nghiệp, người sản xuất để làm sao đáp ứng được yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

TH

Cùng chuyên mục