Đề xuất bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy, Bộ Tài chính nói gì?

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết, quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với xu thế chung trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa trả lời kiến nghị của cử tri về việc xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với mô tô, xe máy; thay vào đó là khuyến khích tham gia bảo hiểm đối với mô tô, xe máy tự nguyện.

Đề xuất bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy.Đề xuất bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, quy định mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với mô tô, xe máy là cần thiết và đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội chung, phù hợp với xu thế chung trên thế giới.

Về cơ sở pháp lý, việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với chủ xe mô tô, xe máy được cắn cứ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Giao thông đường bộ.

Về căn cứ thực tiễn, theo số liệu thống kê, số vụ tai nạn giao thông do mô tô 2 bánh, xe gắn máy, xe máy chiếm tỉ lệ khoảng 70% trong tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Hậu quả tai nạn giao thông đã gây ra thiệt hại không chỉ đối với nạn nhân (về sức khoẻ, tính mạng, tài sản) mà còn đối với cả chủ xe (chi trả bồi thường, thiệt hại về gián đoạn kinh doanh, chi phí pháp lý), gây ảnh hưởng chung đến toàn xã hội.

Nhằm phát huy vai trò, ý nghĩa xã hội và tính nhân đạo của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, từ năm 1988, Chính phủ cũng đã quy định loại hình bảo hiểm này là loại hình bảo hiểm bắt buộc và lần lượt ban hành các Nghị định liên quan vấn đề này.

Bộ Tài chính cho biết thêm, tại các nước trên thế giới, xuất phát từ lợi ích chung của xã hội cũng như của từng thành viên trong cộng đồng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bao gồm xe mô tô, xe máy) được quy định đầu tiên tại Anh quốc năm 1930, theo sau tại Đức năm 1939 và hiện nay được triển khai tại hầu hết các nước trên thế giới.

Trên thế giới, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được đánh giá là một trong số các giải pháp hữu hiệu hỗ trợ tài chính giúp cho chủ xe và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống khi không may xảy ra tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục